Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
a www.sportimadok.hu oldal látógatói számára

A www.sportimadok.hu oldal a sportimadok.hu Kft. hivatalos weboldala, a sportimadok.hu Kft. szolgáltatásinak leírását tartalmazza és lehetőséget ad utazásszervezésis szolgáltatás igénybevételére.
A sportimadok.hu Kft. székhelye a 1112 Budapest, Sasadi út 145. fszt. 1 cím alatt található, cégjegyzékszáma 01 09 276717.

Felhasználó, tehát aki a weboldalt meglátogatja, használja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak alapján köteles eljárni. Az a Felhasználó, aki a weboldalon keresztülf utazásszervezési szolgáltatás is megrendel, köteles az utazásszervezésre vonatkozó általános szerződési feltételeket is elfogadni, amely a weboldalon keresztül elérhető.
A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más internetes oldalakra vezethet, ezeknek az odalaknak a jogi gyakorlatáért és más tevékenységéért sportimadok.hu Kft. nem vállal felelősséget.
Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat, pontatlan leírást észlel, azt jelezheti sportimadok.hu Kft.-nek. A jelzést követően a tartalmat sportimadok.hu Kft. megvizsgálja, szükség esetén a tartalmat módosítja, vagy eltávolítja.

Regisztráció

A weboldalon keresztül lehetőség van regisztrációra, amelynek célja, hogy a későbbi rendeléseket megkönnyítse, valamint az érintett azonosítását segítse. A regisztráció azonban még önmagában nem eredményez szolgáltatás megrendelést, illetve a weboldalon keresztül elérhető utazásszervezési szolgáltatás megrendelése nem kötött regisztrációhoz. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelést az adatkezelési tájékoztató szabályozza.

Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, szolgáltatásleírások és a weboldal technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Sportimadok.hu Kft. a szerzői jogi jogosultja a weboldalon keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, így különösen a szolgáltatás megrendelése céljából a sportimadok.hu Kft. által engedélyezett. Az ezen túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a sportimadok.hu Kft. előzetes engedélyével lehetséges. Tilos minden olyan tevékenység, amely a sportimadok.hu Kft. bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.
A jelen nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított a felhasználónak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata, hasznosítása. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a sportimadok.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy sportimadok.hu Kft. fenntartja a jogait weboldalának minden elemére, különös tekintettel a www.sportimadok.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a sportimadok.hu Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.